Wat is ‘Brainspotting’?

brainspot‘Brainspotting’ is een krachtige en effectieve behandelwijze gericht op het lokaliseren en oplossen van emotioneel en lichamelijk trauma. Door middel van ‘Brainspotting’ worden de neurofysiologische bronnen die samenhangen met lichamelijke of geestelijke blokkades, beschadiging, dissociatie en pijn gelokaliseerd en geharmoniseerd, waardoor het trauma of de blokkade zich oplost. Er lopen momenteel verschillende onderzoeken naar de precieze werking van ‘Brainspotting’ in de hersenen en het lichaam. Duidelijk lijkt dat de methode onder meer gebruik maakt van de menselijke capaciteit zichzelf te scannen en het zelfhelende vermogen van het lichaam.

Wat is een ‘Brainspot’?

Een ‘Brainspot’ is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatische of emotioneel geladen ervaring in het brein, hoogst waarschijnlijk in de amygdala, de hippocampus of de orbitale cortex van het limbisch systeem.

Gelokaliseerd door de oogpositie, en gecombineerd met extern geobserveerde en intern ervaren reflexreacties, is de ‘Brainspot’ in feite een fysiologisch subsysteem waarin emotionele ervaring in de vorm van herinnering wordt vastgehouden.

Hoe verder?

Wanneer een ‘Brainspot’ gestimuleerd wordt, geeft het diepere brein reflexieve signalen af dat een belangrijk gebied wordt aangesproken. Dit gebeurt buiten de bewuste waarneming van de patiënt of cliënt om. De reflexieve reacties die zich voordoen terwijl de patiënt of cliënt stilstaat bij lichamelijke sensaties die horen bij het trauma, de emotionele kwestie, dan wel het lichamelijk ongemak, is een aanwijzing dat de ‘Brainspot’ is gelokaliseerd en geactiveerd.

Door de oogpositie vast te houden wordt de ‘Brainspot’ gestimuleerd terwijl de patiënt of cliënt zich richt op de lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke waarneming. Er bestaat een grote hoeveelheid aan reflexreacties: knipperen met de ogen, wiebelen, trekken met de ogen, vergroting en vernauwing van de pupillen, gezichtsuitdrukkingen, fronsen, sniffen, slikken, gapen, hoesten, hand- en voetbewegingen. Het zijn allemaal indicatoren voor de aanwezigheid van een relevante ‘Brainspot’.

‘Brainspotting’ kan zowel met een oog als ook met twee ogen worden toegepast. Bovendien zijn er verschillende technieken om diverse oogposities te lokaliseren en te activeren.

Verwerken en helen, de effecten van Brainspotting

beeldHet vasthouden van de ingenomen oogpositie, terwijl de aandacht van de cliënt gericht blijft op het lichamelijk waargenomen gevoel dat gerelateerd is aan het desbetreffend therapeutisch onderwerp of trauma, zet een diepgaand integrerend en helend proces in de hersenen in werking. Deze manier van verwerken, die zich haast op reflexieve wijze en cellulair niveau binnen het zenuwstelsel lijkt te voltrekken, zorgt voor de-conditionering van eerder geconditioneerde, verstorende emotionele en lichamelijke reacties. Brainspotting ontmantelt het trauma, het symptoom, de lichamelijke pijn en de disfunctionele overtuigingen die steeds maar terug lijken te keren.

In de praktijk worden cliënten verlost van ervaringen die zich op gezette tijden telkens opnieuw in hun leven aandienen. ‘Brainspotting’ stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam om op een diepgaand niveau van trauma te genezen.

‘Brainspotting’ kan ook worden toegepast om onze natuurlijke lichamelijke hulpbronnen te lokaliseren, te verstevigen en veerkrachtiger te maken.

Voor wie?

Voor wie de volgende klachten herkenbaar zijn is Brainspotting een mogelijkheid:

 • Elke emotie die buiten proportie is
 • Elke onredelijk gedrag dat zich steeds herhaalt
 • Alle onverklaarbare emoties die je plotseling overvallen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Irrationeel/Disfunctioneel gedrag
 • Plotselinge humeur veranderingen
 • Gegijzeld voelen door gedachten, emoties en/of angsten
 • Weten dat er meer in je zit en dat het er niet uit kan komen
 • Geblokkeerd voelen
 • In situaties het gevoel hebben dat de energie en helderheid in 1 x wegstroomt.
 • Slaapstoornissen
 • Moeheid zonder aanwijsbare reden
 • (Dreigende) burn-out/overspannenheid
 • Depressieve gevoelens
 • Angsten en fobieën
 • Eetstoornissen
 • Overmatig alcoholgebruik en andere verslavende gewoonten
 • Besluiteloosheid
 • Psychosomatische klachten, zoals: hoofdpijn, migraine, chronisch vermoeidheidssyndroom, hyperventilatie, zenuwpijnen, benauwdheid, druk op de borst, etc.

Lees ook: Brainspotting Corrigan Grand 2013 medical hypotheses (pdf)

brainspotting