Bad Clusters

Clusters zijn geheugeneenheden van correct opgeslagen zintuiglijke herinneringen van alles wat we vanaf de eerste dag van ons leven hebben ervaren, geleerd en waargenomen.

Paniekmoment

Een bad cluster bestaat uit incorrect opgeslagen ervaringen in het brein. Ontstaan door een paniekmoment. Er liggen dan “losse”, ongecodeerde fragmenten verspreid in het brein die je niet als vanzelf tot een complete herinnering kunt samenstellen!
Al die fragmenten op zich zijn wel verbonden met het deel van je brein dat verantwoordelijk is voor het opslaan en regelen van je lichamelijke reacties en emoties, de amygdala. Daardoor kan het gebeuren dat, als je bijvoorbeeld een bepaalde geur ruikt, stem hoort of voorwerp ziet, dit je een gevoel van angst en onbehagen geeft. Je kunt dit niet begrijpen en je hebt er geen grip op. Bij herhaling maakt het je bijvoorbeeld machteloos.

Bad Cluster

Een bad cluster ontstaat bijvoorbeeld door ervaringen zoals vernedering, scheiding, geweld, afwijzing, verraad, teleurstelling, een ongeval, maar ook een boze uitbarsting van een ouder of het ontvangen van een ingrijpend bericht. In zo’n situatie gaat je brein in de overlevingsstand en wordt de informatie incorrect opgeslagen en niet gecodeerd.

Subjectieve waarneming

De bepalende factor voor een bad cluster is niet de objectieve ernst van de situatie, maar hoe jij op dat moment die situatie hebt ervaren. Bijvoorbeeld door angstgevoelens die er op het moment van de situatie bij je zijn kan je brein de situatie niet goed coderen. En zo ontstaat er een bad cluster. Je heden wordt vervolgens nog (onbewust) beoordeeld en bepaald door je vergelijkingsmateriaal uit je verleden. Indien je werkelijk vrij wilt leven en de waarde en het plezier van het leven volledig wilt benutten, zal de ervaring uit je verleden opnieuw moeten worden gecodeerd en opgeslagen in je brein. Je brein wordt opgeschoond. Dat verlicht en het leven wordt hierdoor veel aangenamer, want een bad cluster kan je dagelijks functioneren ernstig belemmeren en je beletten jezelf verder te ontplooien en te ontwikkelen.

Bad clusters hebben we allemaal. Ze komen aan de oppervlakte via opgeslagen informatie, je vergelijkingsmateriaal in je brein, triggers in het heden.

Tijdens de coaching worden bad clusters en daarmee onbewuste belemmerende overtuigingen in je brein met grote precisie opgespoord en definitief op een natuurlijke wijze getransformeerd in positieve, inspirerende energie!